Koszyk

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


Golden Grain Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
Ekspansja zagraniczna firmy Golden Grain szansą na dalszy rozwój.
Projekt w ramach działania II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie strategii eksportowej w postaci modelu biznesowego. Wdrożenie strategii eksportowej przyczyni się do poszerzenia rynków zbytu, wzrostu konkurencyjności oraz zwiększenia rozpoznawalności marki na zdiagnozowanych rynkach zagranicznych.